Registrace fyzické osoby pronajímající nemovitost na finanční úřad

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba začala pronajímat byt v roce 2012, kdy neměla povinnost registrovat se z tohoto titulu na finanční úřad. Od 1.1.2013 v zákoně o daních z příjmů je v § 39 odst. 1 zákona o daních z příjmů nově uvedena povinnost, aby se tyto osoby registrovaly u správce daně. Musí tedy fyzická osoba podat tuto registraci v roce 2013?

Registrace fyzické osoby pronajímající nemovitost na finanční úřad
Josef
Rajdl
Související předpisy:
-
§ 39 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů,
-
§ 125 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Povinnost registrace pro poplatníka, který přijal příjem z pronájmu, uvedená v § 39 zákona o daních z příjmů, nabyla účinnosti od 1.1.2013. Registrace však měla proběhnout již v roce 2012. Povinnost registrace pro fyzickou osobu pobírající příjmy, které jsou předmětem daně, řešil v roce 2012 daňový řád v § 125. Lhůta pro podání přihlášky k registraci byla 30 dnů ode dne, kdy poplatník přijal příjem nebo ode dne, kdy s činností započal, rozhodný je však den, který nastal dříve.
To znamená, že fyzická osoba, která začala pronajímat byt v roce 2012, měla povinnost podat přihlášku k registraci do 30 dnů ode dne, kdy začala byt pronajímat nebo ode dne, kdy přijala první platbu v souvislosti s pronájmem bytu (např. kauci), a to od toho dne, který nastal dříve. V případě nesplnění registrační povinnosti ani po dané lhůtě, je možné, že bude daná osoba vyzvána po podání daňového přiznání ke splnění registrace.