Ručení odběratele za odvod DPH v roce 2013

Vydáno: 14 minut čtení

Novelou zákona č. 235/2004 Sb. , o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH “), účinnou od 1. ledna 2013 došlo k rozšíření případů, kdy odběratel (plátce daně) ručí za DPH neodvedenou svým dodavatelem. Dle novelizovaného znění zákona ručení odběratele nastává též v případě, jestliže: - odběratel provede platbu na bankovní účet dodavatele, který není zveřejněn správcem daně, - jeho dodavatel je tzv. nespolehlivým plátcem, - odběratel nakoupí pohonné hmoty od distributora pohonných hmot, - odběratel je tzv. oprávněným příjemcem pro účely spotřební daně.

Ručení odběratele za odvod DPH v roce 2013
Ing.
Tomáš
Havel
 
1. Nové případy ručení v roce 2013
1.1 Platba na účet dodavatele, který není zveřejněn správcem daně [§ 109 odst. 2 písm. c) ZDPH]
Do konce února 2013 měly osoby, jež byly plátci daně k 31. prosinci 2012, oznámit místně příslušnému správci daně čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb používaných pro ekonomickou činnost a určit, které chtějí mít zveřejněny na internetové stránce Ministerstva financí. Pokud plátce oznámení do konce února 2013 neprovedl, správce daně zveřejnil všechny bankovní účty plátce, které plátce správci daně uvedl při registrační povinnosti. Změny zveřejněných účtů lze provádět i v současné době. Změny se provádějí pomocí formuláře „Oznámení o změně registračních údajů/Žádost o zrušení registrace“ č. 25 5111 MFin 5111 - vzor č. 1. Tiskopis je dostupný na internetových stránkách www.financnisprava.cz. Osoby, které se staly plátci daně v průběhu roku 2013, toto oznámení provádějí již v rámci přihlášky k DPH registraci.
Zveřejnění účtů má pro plátce efekt důvěryhodnosti vůči svým odběratelům, neboť ti vědí, že se nemusí obávat rizika ručení z titulu platby na nezveřejněný bankovní účet. Teoreticky by mělo být možné, aby plátce neurčil žádný účet ke zveřejnění. V tomto případě se však plátce vystavuje riziku, že jeho odběratelé s ním nebudou ochotni obchodovat, neboť by se na ně automaticky vztahovalo ručení za daň, kterou by plátce nezaplatil.
Ke zveřejnění bankovních účtů na webu daňové správy došlo 1. dubna 2013. Od tohoto data si tedy již