Sazby daně z příjmu v zemích OECD

Vydáno: 7 minut čtení

Vlivem ekonomické krize většina členských zemí OECD zvýšila sazby daní nebo změnila daňovou legislativu, aby se zvýšil daňový výnos. Většinou se zvyšilovaly nepřímé daně, ovšem v některých případech se zvýšily i sazby daně z příjmu fyzických osob. Jak vysoké jsou sazby v zemích OECD? Kde je daňové zatížení nejvyšší?

Sazby daně z příjmu v zemích OECD
Petr
Gola
Celkové daňové zatížení v Česku je v rámci členských zemí OECD mírně nadprůměrné. Daňové zatížení se počítá jako poměr všech daňových příjmů na hrubém domácím produktu. Vlivem ekonomického poklesu může dočasně poklesnout daňové zatížení, neboť výběr z daní klesá rychleji než hrubý domácí produkt.
Daňové zatížení v Česku činí 35,3% k HDP, což je 15. nejvyšší hodnota z členských zemí OECD.
Nejvyšší daňové zatížení je v Dánsku (48,1% k HDP), Švédsku (44,5% k HDP), Francii (44,2% k HDP), Belgii (44,0% k HDP), Finsku (43,4% k HDP), Norsku (43,2% k HDP), Itálii (42,9% k HDP), Rakousku (42,1% k HDP).
Nejnižší daňové zatížení je v Mexiku (19,7% k HDP), Chile (21,4% k HDP), Turecku (25% k HDP), USA (25,1% k HDP), Koreji (25,9% k HDP), Irsku (28,2% k HDP) a Švýcarsku (28,2% k HDP).
Evropské země přitom zvyšují sazby daní mnohem více než mimoevropské země. Celkové daňové zatížení v Evropě je citelně vyšší. Propracovaná sociální politika v zemích Evropské unie je náročná na finanční zabezpečení.
 
Zvyšují se i přímé daně
Trende

Související dokumenty