Dotazy a odpovědi: Daň z příjmů právnických osob

Vydáno: 8 minut čtení
Daň z příjmů právnických osob
Ing.
Ludmila
Dvořáčková
Jsme právnická osoba, která byla založena registrovanou církví, pořádáme kulturní akce a setkání, děláme náboženskou osvětu, prodáváme drobné předměty, knížky, nemáme zisky. Jsme evidovaní v rejstříku právnických osob vedeným Ministerstvem kultury (nejsme tedy v rejstříku registrovaných církví). Pokud nám bude poskytnut dar od právnické nebo fyzické osoby, bude si jej tato osoba moci odečíst od základu daně, i když nejsme pořadateli veřejné sbírky ani registrovaná společnost nebo náboženská společnost, tedy nesplníme podmínky uvedené v § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů? Bude naše právnická osoba tyto dary zdaňovat?
ODPOVĚĎ
Z dotazu nevyplývá, jakou právní formu má založená p