DPH na konci roku

Vydáno: 3 minuty čtení

DPH na konci roku
Ing.
Martina
Matějková
Ing.
Zdeňka
Hušáková
Faktura za elektrickou energii za prosinec dojde až v lednu následujícího roku. Plátce ji nezařadí do prosince a do přiznání DPH za 4. čtvrtletí. Zařadí ji až do ledna, ale co když uplatňuje DPH koeficientem? Koeficient v lednu může být úplně jiný.
Související předpisy:
*
§ 72, 73, 76 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Pravidla pro uplatnění odpočtu daně jsou obsažena v Díle 10 zákona o DPH. V § 72 zákona o DPH je upraven vznik nároku na odpočet daně, přičemž pro jeho uplatnění musí plátce naplnit podmínky stanovené v § 73 zákona o DPH. Ačkoliv nárok na odpočet vznikl plátci v souladu s ustanovením § 72 odst. 3 zákona o DPH již v prosinci, ale podmínka dle § 73 odst. 1 písm. a) zákona o DPH „mít daňový doklad“ byla splněna až v lednu, může tak plátce v souladu s výše uvedeným ve spojení s ustanovením § 73 odst. 2 zákona o DPH uplatnit nárok na odpočet až za zdaňovací období I. čtvrtletí (z dotazu je zřejmé, že zdaňovacím obdobím plátce je kalendářní čtvrtletí). Dále předpokládáme, že pojmem „koeficient“ má tazatel na mysli způsob výpočtu nároku na odpočet dle § 76 zákona o DPH, tj. v krácené výši. Dle § 76 odst. 6 zákona o DPH plátce ve zdaňovacích obdobích běžného kalendářního roku pro výpočet odpočtu daně používá „vypořádací“ koeficient předchozího kalendářního roku. Vzhledem k tomu, že plátce uvedený odpočet uplatňuje ve zdaňovacím období běžného kalendářního roku, použije tedy „krátící“ koeficient stanovený výše uvedeným způsobem. S ohledem na výše uvedené lze tak zjednodušeně konstatovat, že při uplatnění odpočtu daně plátce v rámci podání řádného daňového přiznání za „běžné“ zdaňovací období použije ten koeficient, který je platný k okamžiku uplatnění odpočtu. V ustanovení § 76 zákona o DPH ani v jiných ustanoveních zákona není stanoveno, že plátce musí použít koeficient platný k okamžiku vzniku nároku na odpočet daně.
Tudíž při uplatnění odpočtu za I. čtvrtletí bude tazatel postupovat tak, jak uvádí, tj. použije koeficient platný pro následující rok.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty