Služba pro polského odběratele

Vydáno: 1 minuta čtení
Služba pro polského odběratele
Ing.
Vladimíra
Kraftová
Poskytli jsme ubytování a stravování pro polské sportovce v našem domově mládeže. Vystavili jsme fakturu a odvedli DPH. Místo plnění Česká republika – škola, domov mládeže; postupovali jsme správně?
Související předpisy:
*
§ 10, 10c zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Ano, u nenakoupené služby ubytovací poskytnuté z vlastních zdrojů je místem plnění dle § 10 ZDPH místo, kde se nemovitost nachází, tj. Česká republika. U nenakoupené služby stravovací se místo plnění řídí dle § 10c odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty, podle něhož je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. Tato místa plnění jsou upravena těmito ustanoveními bez ohledu na skutečnost, zda jsou služby poskytovány osobám povinným k dani či nepovinným.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty