Koeficienty daně z nemovitostí

Vydáno: 6 minut čtení

Současná právní úprava, tj. zákon č. 338/1992 Sb. , o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitostí“), nevychází při stanovení daně z hodnoty konkrétních nemovitostí, a proto pro odlišení specifik určitých druhů nemovitostí nebo lokalit, v nichž se nacházejí, slouží několik koeficientů. Některé z nich mohou obce stanovit, měnit anebo rušit obecně závaznými vyhláškami, a tak mohou v zákonem stanoveném rozmezí také ovlivnit výši výnosu daně z nemovitostí, které se nacházejí na jejich území.

Koeficienty daně z nemovitostí
Dr.
Jindřich
Klestil
Jednotlivé koeficienty se vztahují k různým druhům předmětu daně z pozemků nebo ze staveb a při výpočtu se liší svým významem. Vzhledem k tomu, že při výpočtu daně jsou někdy koeficienty nesprávně použity nebo dochází k jejich záměně, uvádíme zde přehled koeficientů daně z nemovitostí s jejich charakteristikou a použitím.
 
Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí
Tímto koeficientem se násobí základní sazba daně u druhu poz