Subdodávky projektových prací na stavbě ve třetí zemi

Vydáno: 2 minuty čtení
Subdodávky projektových prací na stavbě ve třetí zemi
autorský kolektiv HBH
Česká společnost A (sídlo v České republice, plátce DPH v České republice) provede projektové práce, které jsou provedeny v České republice, ale týkají se stavby v Egyptě (třetí země). Tyto práce provádí pro českou společnost B, která má také sídlo v České republice a je plátcem DPH v České republice. Bude společnost A tyto práce fakturovat společnosti B včetně DPH, nebo bez DPH?
Související předpisy:
*
§ 2, 10 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
Dle ustanovení § 10 zákona o DPH je místem plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti místo, kde se nemovitost nachází. Jelikož se projektové práce týkají stavby v Egyptě, místo plnění se bude nacházet v této třetí zemi. Česká společnost A vystaví pro českou společnost B podle § 33 zákona o DPH doklad, na kterém nebude vyčíslena česká DPH, jelikož dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona o DPH je předmětem daně pouze poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku. Ve věci uplatnění daně z přidané hodnoty bude třeba se dále řídit platnými právními předpisy ve výše uvedené třetí zemi.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty