Pojišťovací agent a daňové doklady na pojišťovací zprostředkovatele

Vydáno: 3 minuty čtení
Pojišťovací agent a daňové doklady na pojišťovací zprostředkovatele
autorský kolektiv HBH
Měsíčně s. r. o. dostává výpisy provizí od pojišťovny a dále tyto provize přerozděluje na pojišťovací zprostředkovatele (OSVč):
a)
Musí s. r. o. vystavovat daňové doklady (osvědčení dle § 55 zákona o DPH)? Stačí vystavit jeden daňový doklad a připojit k tomu sjetinu s provizemi?
b)
Společnost s r. o. chce zřídit zvláštní bankovní účet na zadržené provize. Například provize pojišťovacího zprostředkovatele je v roce 2011 ve výši 100 000 Kč a zadrží mu výplatu na 2 roky ve výši 10 %, tedy 10 000 Kč. Je tato zadržená provize nákladem a výnosem v roce 2011? A pokud tuto provizi nevyplatí (zrušená pojistka klientem), má s. r. o. vystavit opravný daňový doklad ve výši 10 000 Kč v roce 2013? Tedy v roce 2013 si sníží i náklady (provize OSVč) a výnos za provize, které srazí pojišťovna s. r. o.
Související předpisy:
*
§ 26, 42, 55, 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
a)
Obecně platí, že podle ustanovení § 26 odst. 1 zákona o DPH musí plátce vystavit daňový doklad při uskutečnění či přijetí úplaty za zdanitelné plnění nebo plnění osvobozené s nárokem na odpočet daně. Vzhledem k tomu, že v daném případě se jedná o osvobozené plnění bez nároku na odpočet daně podle ustanovení § 55 zákona o DPH, nebude plátce s ohledem na výše uvedené daňový doklad vystavovat, čímž ovšem není dotčena plátcova možnost vystavit daňový doklad ve smyslu zákona o DPH. Evidenci těchto plnění bude vést plátce pouze v takovém členění, aby byl, s ohledem na ustanovení § 100 zákona o DPH, schopen sestavit daňové přiznání a správně stanovit svou daňovou povinnost. Nutno poznamenat, že i § 100 zákona o DPH v odst. 2 dává plátci povinnost vést evidenci uskutečněných plnění osvobozených od daně. S ohledem na výše uvedené je tudíž na vlastním uvážení plátce, jakým způsobem či jakou formou vyúčtování provize provede z hlediska vystavení dokladu.
b)
Z hlediska působnosti zákona o DPH uvádíme, že v případě, kdy plátce nevystaví daňový doklad ve smyslu zákona o DPH, nebude v případě opravy také vystavovat opravný daňový doklad. Opravu výše osvobozeného plnění provede pouze v rámci daňové evidence. Pokud by ale plátce daňový doklad vystavil, musel by provést opravu základu daně podle § 42 zákona o DPH.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty