Finanční úřad - úrok z prodlení

Vydáno: 2 minuty čtení
Finanční úřad – úrok z prodlení
autorský kolektiv HBH
Akciová společnost, plátce DPH, má například v současné době na dani přeplatek, finanční úřad si převede přeplatek na úhradu úroku, aniž by společnosti úrok předepsal a aniž by ji o převedení přeplatku na úhradu úroku informoval. Je finanční úřad povinen o předepsaných úrocích informovat, případně v jaké lhůtě, a pokud ne, je povinen takto učinit např. alespoň na žádost akciové společnosti?
Je možné, že finanční úřad převede přeplatek jedné daně na nedoplatek daně jiné, aniž by o tom společnost vyrozuměl, je takové jednání finančního úřadu v pořádku?
Související předpisy:
*
§ 154, 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dle ustanovení § 154 odst. 5 daňového řádu je uložena správci daně povinnost daňový subjekt informovat pouze o převedení přeplatku, jehož výše přesahuje 1 000 Kč. Co se týče další otázky, týkající se případné povinnosti správce daně informovat daňový subjekt v případě vzniku úroku z prodlení, uvádíme, že dle ustanovení § 252 daňového řádu správce daně může vyrozumět daňový subjekt o předpisu úroku z prodlení platebním výměrem kdykoliv, vyžaduje-li to stav osobního daňového účtu.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád