Due diligence - právní, daňový a finanční pohled

Vydáno: 30 minut čtení

Obecně jsou zakázky typu due diligence zadávány nejčastěji potenciálními investory, kteří buď mají zájem o akvizici určité firmy či byznysu, nebo mají zájem do určité firmy či byznysu vstoupit. Samozřejmě se při tomto svém rozhodování snaží pokud možno minimalizovat riziko špatného rozhodnutí.

Due diligence – právní, daňový a finanční pohled
Mgr.
Šárka
Gregorová
Mgr.
Dagmar
Horáková
Ing.
Jan
Holeček
Ing.
Radomír
Stružinský
Schaffer & partner, s. r. o.
Špatné rozhodnutí může spočívat:
*
buď v tom, že příslušný krok vůbec investor učiní, tj. vstoupí do firmy, která má „špatné zdraví“,
*
nebo v tom, že tuto akvizici učiní za příliš vysokou cenu, která neodpovídá skutečné hodnotě firmy.
Uvedená rizika si investor přeje samozřejmě pokrýt. Pokrytí těchto investorských rizik znamená prověřit „zdraví firmy“ a protože investor obvykle nemá vlastní kapacity a možnosti, jak si toto zdraví prověřit, najímá si externí poradce.
Rizika pro potenciálního investora mohou spočívat v několika oblastech:
*
právní,
*
daňové,
*
finanční,
*
environmentální,
*
personální atd.
Due diligence představuje tedy prověření rizik, možných problémů a aspektů, které mohou ovlivnit jak firmu jako celek, tak její hodnotu a budoucí fungování. V další části textu se budeme zabývat nejobvyklejšími částmi due diligence, tj. právní, daňovou a finanční.
 
Právní due diligence
Právní část due diligence se zaměřuje především na oblasti, které pro investora mohou představovat největší riziko, a to jednak z hlediska možných vad při vzniku společnosti, tak z hlediska potencionálních sankcí hrozících do budoucna. Právní část due diligence se tak zaměřuje zejména na následující oblasti:
a)
Korporátní struktura,
b)
Nemovitosti,
c)
Práva k nehmotným statkům,
d)
Důležité smlouvy,
e)
Pracovněprávní věci,
f)
Ochrana životního prostředí,
g)
Pojištění,
h)
Právní spory.
Pokud jde o korporátní strukturu zkoumané společnosti, je třeba se zaměřit zejména na proces vzniku společnosti, majetkovou účast na jiných společnostech a případně i na spřízněné osoby, neboť zejména tyto skutečnosti