Poplatník uplatňující paušál a podnikání doma

Vydáno: 2 minuty čtení
Poplatník uplatňující paušál a podnikání doma
Ing.
Vladimíra
Kraftová
Poplatník si uplatňuje paušál 60 % z příjmů a podniká doma. Je plátcem DPH. Může si uplatňovat částečně nárok z DPH za energie? Je nutné na elektrárnách, plynárnách nahlásit změnu příjmece těchto služeb na podnikající osobu (DIČ a IČ, na základě kterých podniká)?
Související předpisy:
*
§ 28, 73 a 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Nárok na odpočet prokazuje plátce daňovým dokladem. Skutečnost, že pro účely daně z příjmů si uplatňuje výdaje paušálem není vůbec rozhodující, protože pro účely DPH má dle § 100 ZDPH povinnost vést evidenci pro daňové účely, kde eviduje doklady, na jejichž základě si uplatňuje nárok na odpočet. Jestliže přijatá faktura na platbu energií není daňovým dokladem se všemi náležitostmi, které stanoví § 28 ZDPH, je nutné prokázat tyto údaje jiným způsobem. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáte uzavřenu smlouvu s dodavatelem energií jako podnikatel, nemáte čím prokázat chybějící údaje. Novela zákona o DPH (zákon č. 47/2011 Sb.) platná od 1. 4. 2011 ve svém § 73 odst. 5 ještě zpřísňuje tyto podmínky a neumožňuje prokázat chybějící DIČ jiným způsobem.