Osoby samostatně výdělečně činné a daň z příjmu v Česku a u našich sousedů

Vydáno: 6 minut čtení

V Česku je zavedena rovná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob, na Slovensku 19% sazba daně z příjmu fyzických osob a u dalších sousedů je progresivní zdanění. Na první pohled to vypadá, že OSVČ odvádí v Česku na dani z příjmu výrazně nejméně. Jak je to ve skutečnosti?

Osoby samostatně výdělečně činné a daň z příjmu v Česku a u našich sousedů
Petr
Gola
Sazby daně z příjmu fyzických osob doznávají ve vyspělých zemích častých změn. Často dochází ke změnám i méně viditelných daňových parametrů. Každoročnímu vyplňování daňového přiznání je tedy potřeba věnovat velkou pozornost ve většině zemí světa. Jak vysoké je efektivní zdanění pro letošní rok v Česku a u našich sousedů? Porovnávání daňové povinnosti pouze podle sazeb daní však není nejpřesnější. Samotná výše daňových sazeb nemusí být rozhodující, důležitý je i způsob výpočtu daně. Podívejme se, jak vysoké je efektivní zdanění (kolik skutečně OSVČ zaplatí na dani z příjmu fyzických osob v % z daňového základu) v Česku a u našich sousedů za rok 2010.
 
Efektivní zdanění
Efektivní zdanění (kolik skutečně občané zaplatí na dani z příjmu fyzických osob v % z daňového základu) v Česku a u našich sousedů (Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku) si pro zjednodušení vypočítáme u několika stejných příjmů (tj. 8 000 EUR, 12 000 EUR, 18 000 EUR, 24 000 EUR, 40 000 EUR, 60 000 EUR, 80 000 EUR) u bezdětného a svobodného občana. U manželských párů a rodičů s dětmi by byla situace jiná, ve všech zemích je určitým způsobem daňově zvýhodněna výchova a péče o děti. Rodiny s dětmi tedy odvádí nižší daně.
 
S rostoucím příjmem je efektivní zdanění vyšší
Stejně jako u všech našich sousedů, tak i v Česku, je s rostoucím zdanitelným příjmem efektivní zdanění vyšší. Přestože tedy je v Česku i na Slovensku zavedena rovná sazba daně, tak je míra zdanění ve své podstatě lehce progresivní. Rovná sazba daně v Česku a na Slovensku tak neznamená, že občané s podprůměrnou mzdou a občané s nadprůměrnou mzdou odvedou na dani stejně (měřeno procentem k hrubé mzdě). Na výši celkové daňové povinnosti má významný vliv existence základní slevy na poplatníka (v Česku) nebo základní nezdanitelné položky na poplatníka (na Slovensku).
 
Česko
U daně z příjmu fyzických osob došlo v Česku od roku 2001 k několika změnám daňových sazeb. V letech 2001 až 2005 byly sazby daně z příjmu fyzických osob 15 %, 20 %, 25 % a 32 %. V letech 2006 a 2007 byly sazby daně 12 %, 19 %, 25 % a 32 %. Od roku 2008 je zavedena rovná 15% daň, která platí i pro rok 2010.
Výpočet daně při zisku 12 000 EUR (294 000 Kč)
+--------------------------------------------------+-------------+ |            text            |  částka  | +--------------------------------------------------+-------------+ | základ daně (zisk)                | 294 000 Kč | | daň (15 % x 294 000 Kč)             | 44 100 Kč | | sleva na poplatníka               | 24 840 Kč | | daňová povinnost (44 100 Kč - 24 840 Kč)     | 19 260 Kč | | efektivní zdanění (19 260 Kč / 294 000 Kč) x 100 |   6,55% | | použitý kurz 1 EUR = 24,50 Kč          |       | +--------------------------------------------------+-------------+
 
Německo
V Německu je poměrně značné progresivní zdanění a daňových sazeb je hned několik: 0 % (do příjmu 8 044 EUR), 14 % (při příjmu 8 005 EUR, při každém zvýšení daňového základu o 1 000 EUR se zvyšuje sazba daně o 1,88 % až do příjmu 13 469 EUR, kdy platí sazba daně ve výši 24 %), 24 % (při příjmu 13 469 EUR, při každém zvýšení daňového základu o 1 000 EUR se zvyšuje sazba daně o 0,46 % až do příjmu 52 882 EUR), 42 % (při příjmu od 52 883 EUR do 250 730 EUR) a 45 % (při příjmu nad 250 731 EUR). Výpočet daňové povinnosti je v Německu poněkud náročnější. Pro každé daňové pásmo je totiž zákonem stanovena vlastní formule výpočtu daně.
Výpočet daně při zisku 12 000 EUR
 +--------------------------------------------------+-------------+ |            text            |  částka  | +--------------------------------------------------+-------------+ | základ daně (zisk)                | 12 000 EUR | | daň (912,17 EUR x y + 1 400 EUR) x y,      |       | | kde y = [(12 000 EUR - 8 004 EUR) /       |       | | / 10 000 EUR], y = 0,3996            |  705 EUR | | efektivní zdanění (705 EUR: 12 000 EUR) x 100  |   5,88% | +--------------------------------------------------+-------------+
 
Slovensko
Od 1. ledna 2004 platí na Slovensku daňový systém, ve kterém byla zavedena rovná daň ve výši 19 % pro daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob i u daně z přidané hodnoty. Sazba daně z příjmu fyzických osob se tedy od roku 2004 na Slovensku neměnila, takhle dlouhý časový úsek beze změny je v Evropě výjimečný. Pro ekonomiku však velmi pozitivní.
Výpočet daně při zisku 12 000 EUR
 +--------------------------------------------------+-------------+ |            text            |  částka  | +--------------------------------------------------+-------------+ | základ daně (zisk)                | 12 000 EUR | | nezdanitelná položka na poplatníka        | 4 025 EUR | | snížený základ daně (12 000 EUR - 4 025 EUR)   | 7 975 EUR | | Daň (19 % x 7 975 EUR)              | 1 515 EUR | | efektivní zdanění (1 515 EUR / 12 000 EUR) x 100 |   12,60% | +--------------------------------------------------+-------------+
 
Polsko
V Polsku došlo pro rok 2009 ke snížení daňových sazeb a snížení daňové povinnosti občanů. Zatímco v roce 2008 byly v Polsku tři sazby daně (19 %, 30 % a 40 %), tak pro následující roky došlo ke snížení počtu daňových sazeb na dvě (18 % a 32 %). V roce 2008 byla na příjem nad 44 490 PLN sazba daně 30 %, tak v roce 2009 platí sazba daně 18 % až do příjmu 85 528 PLN. Nyní jsou tedy v Polsku dvě sazby daně: 18 % pro příjem do 85 528 PLN a 32 % pro příjem nad 85 528 PLN.
Výpočet daně při zisku 12 000 EUR (47 100 PLN)
 +--------------------------------------------------+-------------+ |            text            |  částka  | +--------------------------------------------------+-------------+ | základ daně (zisk)                | 47 100 PLN | | daň (18 % x 47 100 PLN)             | 8 478 PLN | | sleva na poplatníka               |  556 PLN | | daňová povinnost (8 478 PLN - 556 PLN)      | 7 922 PLN | | efektivní zdanění (7 922 PLN / 47 100 PLN) x 100 |   16,82% | +--------------------------------------------------+-------------+
 
Rakousko
Sazby daně v Rakousku jsou: 0 % (při příjmu do 11 000 EUR), 36,5 % (při příjmu od 11 000 EUR do 25 000 EUR), 43,21 % (při příjmu od 25 000 EUR do 60 000 EUR) a 50 % (při příjmu nad 60 000 EUR). Výpočet daňové povinnosti v Rakousku je obdobně jako v Německu náročnější. Pro každé daňové pásmo je totiž zákonem stanovena vlastní formule výpočtu daně.
Výpočet daně při zisku 12 000 EUR
 +--------------------------------------------------+-------------+ |            text            |  částka  | +--------------------------------------------------+-------------+ | základ daně (zisk)                | 12 000 EUR | | daň [(12 000 EUR - 11 000 EUR) / 14 000 EUR] x  |  365 EUR | | x 5 110 EUR                   |       | | efektivní zdanění (365 EUR / 12 000 EUR) x 100  |   3,00% | +--------------------------------------------------+-------------+
 
Efektivní zdanění u jednotlivých příjmů
V přiložené tabulce je uvedeno efektivní zdanění bezdětného a svobodného občana v Česku, Německu, Rakousku, Polsku a Slovensku při zvoleném zisku. Všechny výpočty jsou provedeny v EUR, národní měny (české koruny a polské zloté jsou přepočteny aktuálním kurzem).
 +------------------+--------------------------------------------------+ |  základ daně  |  efektivní zdanění v jednotlivých zemích (v %) | | (v EUR)     | Česko | Německo | Slovensko | Polsko | Rakousko | +------------------+-------+---------+-----------+--------+-----------+ | 8 000      | 2,3 | 0   | 9,4   | 16,2  | 0    | | 12 000      | 6,6 | 5,9  | 12,6   | 16,8  | 3    | | 18 000      | 9,4 | 12,1  | 15,6   | 17,2  | 14,2   | | 24 000      | 10,8 | 15,9  | 17,5       | 18,7  | 19,8   | | 40 000      | 12,5 | 22,5  | 19    | 24   | 29    | | 60 000      | 13,3 | 28,4  | 19    | 26,7  | 33,7   | | 80 000      | 13,7 | 31,8  | 19    | 28   | 37,8   | +------------------+-------+---------+-----------+--------+-----------+
Zdroj: Vlastní výpočty autora.
 
Závěrem
Z tabulky lze vyčíst několik zajímavých postřehů. V Rakousku a Německu je nejvyšší efektivní zdanění OSVČ se ziskem do 12 000 EUR odvedou na dani nejméně. U nízkých příjmů je nejvyšší zdanění v Polsku. Efektivní zdanění je v Česku i na Slovensku nízké. Současně však OSVČ platí poměrně vysoké sociální a zdravotní pojištění, které není v tabulce zohledněno.

Související dokumenty