Povinná registrace k dani z přidané hodnoty

Vydáno: 2 minuty čtení
Povinná registrace k dani z přidané hodnoty
Ing.
Vladimíra
Kraftová
Podnikatel, neplátce DPH, zprostředkuje škole z Česka ubytování v hotelu v Rakousku (plátce DPH v Rakousku). Český podnikatel za tuto službu dostane od hotelu z Rakouska provizi. Nestává se český podnikatel poskytnutím této služby plátcem DPH?
Jiná varianta této transakce: Český podnikatel by nakoupil ubytování v Rakousku (např. za 10 000 Kč) a toto ubytování by přefakturoval české škole (např. za 13 000 Kč). Jak by to bylo v tomto případě s povinnou registrací k DPH?
Nebo jaký způsob použít, aby se český podnikatel nestal plátcem DPH?
Související předpisy:
*
§ 9 odst. 1, § 94 odst. 11, § 89 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“).
Vzhledem ke skutečnosti, že český podnikatel dostane provizi od hotelu, zprostředkovací službu neposkytuje škole, ale hotelu.
Hotel i podnikatel jsou osobami povinnými k dani. Služba zprostředkování či zajištění nějakého plnění pro osobu povinnou k dani má místo plnění tam, kde je sídlo osoby, které je služba poskytnuta dle § 9 odst. 1 ZDPH (zde zřejmě Rakousko).
Plátci vzniká dle § 94 odst. 11 ZDPH povinnost registrace. Při nákupu ubytování bude rakouským hotelem uplatněna vůči českému podnikateli rakouská daň - služba ubytovací patří mezi služby vztahující se k nemovitosti. Místo plnění této služby je tam, kde se nemovitost nachází. Český podnikatel, který není plátcem, nemá nárok na vrácení této daně. Podnikatel bude škole prodávat službu ubytování, kterou nakoupil - poskytuje tedy cestovní službu dle § 89 ZDPH.
Do obratu rozhodného pro registraci vstupuje úplata z celé hodnoty poskytnuté služby.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty