Nespojená (ovládající) osoba a daňově (ne)uznatelné úroky

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozhodnutí soudu o nepotvrzení některých věřitelů do věřitelského výboru OP Prostějov vyvolalo rozsáhlé debaty o podmínkách, za kterých banky budou ochotny poskytovat úvěry. Rozhodnutí soudu, a to zejména toho prvoinstančního, však nastiňuje i další rovinu potenciálních dopadů - daňových.

Nespojená (ovládající) osoba a daňově (ne)uznatelné úroky
René
Kulínský,
partner Daňového poradenství Ernst & Young
Daň z příjmů používá koncept spojených osob a spojuj