Dovoz zboží určeného k volnému nakládání na území Společenství dodávaného odběrateli na dodací doložce DDP

Vydáno: 8 minut čtení

Nejen v souvislosti se skutečností, že Mezinárodní obchodní komora s účinností od 1. 1. 2010 vydala nová výkladová pravidla INCOTERMS® 2010, bych se v dnešním pojednání chtěl zaměřit na problematiku dovozu zboží ze třetích zemí v případech, kdy je dovážené zboží dodáváno tuzemskému odběrateli za využití dodací doložky DDP s místem dodání sjednaném na území tuzemska.

Dovoz zboží určeného k volnému nakládání na území Společenství dodávaného odběrateli na dodací doložce DDP
Marek
Reinoha
Na úvod několik nutných definic.
Definice dodací doložky DDP - s dodáním clo placeno, dle výkladového pravidla INCOTERMS® 2010
V případě dodávky zboží na dodací doložce DDP je povinností prodávajícího dát dodávané zboží k dispozici kupujícímu ve sjednaném místě ve státě dovozu nevyložené z příchozího dopravního prostředku, přičemž však prodávající odpovídá za vyřízení dovozních formalit v zemi dovozu, tzn. za podání celního prohlášení na propuštění zboží do příslušného dovozního celního režimu a za uhrazení veškerých dovozních poplatků.
Definice deklaranta, tzn. osoby oprávněné podat celní prohlášení na propuštění zboží do příslušného celního režimu

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty