Podání přiznání elektronicky

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsem fyzická osoba, plátce DPH. V dubnu 2014 jsem podal kvartální přiznání DPH elektronicky. Další kvartály jsem podal v tištěné podobě na finanční úřad. Letos v lednu mně oslovila správkyně DPH z finančního úřadu, že když jsem jednou podal přiznání elektronicky, musím již všechno hlášení (silniční daň, daňové přiznání a DPH) podávat pouze elektronicky. Nemám elektronický podpis, ani datovou schránku. Můj roční obrat je cca 2 mil. Kč. Je informace správkyně správná?

Podání přiznání elektronicky
Ing.
Jiří
Nigrin
odpověď
:
I když je třeba přiznat, že v případě elektronické komunikace není zcela úplně jasno, domnívám se, že v daném případě není uvedená informace správná. Podle ustanovení § 72 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, má povinnost činit podání elektronicky pouze daňový subjekt nebo jeho zástupce, pokud má zpřístupněnu datovou schránku, nebo pokud má zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Pokud jde o DPH, tak povinnost činit podání elektronickou formou nemá fyzická osoba, pokud její obrat za nejvýše 12 bezprostředně jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 mil. Kč a nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky. To, že tak plátce jednou, z jakýchkoli důvodů, učinil, nezakládá, podle mého názoru, povinnost činit všechna další podání elektronicky, zvláště když nemá zpřístupněnu datovou schránkou.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád