Pozemky v podmínkách roku 2015

Vydáno: 19 minut čtení
Pozemky v podmínkách roku 2015
Ing.
Ivana
Pilařová
Pozemky z hlediska práva
Základní právní výklad tématu pozemků navážeme na definici věci. Z právního pohledu je věcí vše, co je odlišné od osoby a slouží potřebě lidí [(§ 489 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)], přičemž klíčový význam má užitečnost a ovladatelnost věci. Pozemky jsou tedy beze sporu věcí, a to věcí hmotnou nemovitou. Součástí pozemků jsou podle § 506 NOZ i věci nacházející se na jeho povrchu i pod jeho povrchem, tedy nejen rostliny a stromy vyrůstající z pozemku, ale i stavby, které jsou fyzicky pevně spojené s pozemkem, a dále všechno, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech.
Výjimku ze zásady „povrch ustupuje půdě“
(tzv. superficiální zásada)
tvoří zejména:
-
podzemní stavba se speciálním účelovým určením,
-
jednotka (§ 1158 a 1159 NOZ),
-
dočasná stavba,
-
inženýrská síť,
-
stavby vzniklé do konce roku 2013, pokud patří jinému vlastníkovi, než je vlastník pozemku.
Z výše uvedeného tedy vyplývá, že součástí mnoha pozemků jsou stavby, pokud se jedná o totožného vlastníka. Tyto stavby pak z právního pohledu neexistují, neboť jsou součástí pozemků. Právní vymezení nemovitých věcí se však nemusí vždy nutně promítat ve stejné podobě do účetnictví či do daně z příjmů nebo DPH, příp. i ostatních daňových zákonů. V dalších řádcích rozebereme zejména účetnictví, následně i daň z příjmů a problematiku DPH.
Pozemky z hlediska účetnictví
Účetnictví sice je (nebo zcela jistě má být) věrným obrazem skutečnosti, nicméně tuto základní zásadu je třeba