Daňové souvislosti u pořízení koně

Vydáno: 4 minuty čtení

Do jaké odpisové skupiny patří kůň? Jaká by byla situace, kdyby kůň uhynul? Jak by se řešily odpisy? Jaké je DPH u koně?

Daňové souvislosti u pořízení koně
Ing.
Martin
Děrgel
ID dotazu: 14189
odpověď:
Podle § 26 odst. 2 písm. e) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve zně