Nezaplacená pohledávka

Vydáno: 2 minuty čtení

Hodnota pohledávky činí 119 370 Kč. Faktura byla vystavena 27.1.2012 se zdanitelným plněním 27.1.2012 a s datem splatnosti 10.2.2012. Ke dni svého vzniku byla pohledávka zaúčtována a v roce 2012 zdaněna v základu daně. Opravné položky vytvořeny nemáme, tuto pohledávku evidujeme pouze v saldu pohledávek (na účtu 311). Ve výpisu z obchodního rejstříku společnosti dlužníka je uvedeno: „Městský soud v Praze rozhodl usnesením č.j. ... o zrušení společnosti s likvidací a o jmenování likvidátora. Usnesení nabylo právní moci dne xx.xx.2014.“ Prosím o radu ohledně konkrétního zaúčtování celé situace.

Nezaplacená pohledávka

Související dokumenty

Zákony

586/1992 Sb. o daních z příjmů