Legislativní novinky v dubnu 2015

Vydáno: 6 minut čtení

Duben máme, my obyvatelé mírného pásma Země, rádi. Není už pochyb, že nevlídná zima skončila a žezla se ujímá optimistické jaro. Údajně právě kvůli úsvitu veselejších časů vznikla tradice legrácek a drobných zlomyslností - „Apríl“. Toto riskantní datum - 1. 4. - zvolili zákonodárci letos ale také pro vážnější záležitost trápící plátce DPH. Nabylo účinnosti citelné rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku na odběratele. Finanční správa si zajisté myslí, že tímto seznamem často zneužívaného zboží omezí tíživé řetězové a kolotočové podvody s odpočtem DPH. Obávám se, že toto očekávání se nenaplní, oni „kolotočoví“ podvodníci se nad touto aprílovou legráckou jen usmějí a budou nyní zkrátka fiktivně obchodovat s jiným druhem zboží.

Legislativní novinky v dubnu 2015
Ing.
Martin
Děrgel
 
Sbírka zákonů
Zákon č. 84/2015 Sb., kterým se mění zákon o investičních pobídkách:
-
S účinností
od 1.5.2015
novelizuje 4 zákony, nejvíce ten, který má přímo v názvu, dále zákony