Nabytí orné půdy darem

Vydáno: 1 minuta čtení

Na základě smlouvy darovací obdržel syn a jeho přítelkyně od otce každý 487 m2 orné půdy (19,13 Kč/ m2). V katastru nemovitostí byl vklad zapsán s právními účinky dne 17.12.2014. Jakým způsobem bude dar zdaňován?

Nabytí orné půdy darem