Pronájem movité věci

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ vedoucí podvojné účetnictví, plátce DPH podniká mimo jiné také jako zemědělský podnikatel. Chce uzavřít smlouvu se spol. s r. o., kde působí jako zaměstnanec i jako jednatel, o pronájmu movitého majetku - stroje. Výše ročního nájmu činí 7 000 Kč a datum splatnosti je k 31. 12. příslušného roku. 1. Má tato OSVČ povinnost odvádět DPH z tohoto pronájmu? Pokud ano, je DUZP k 31. 12. daného roku? V případě dřívější úhrady, je DUZP k datu přijetí nájemného na účet? Stačil by v tomto případě pro s. r. o. vystavit platební (nebo splátkový) kalendář např. na 2 roky jako daňový doklad? 2. Tento stroj nemá OSVČ zařazený v obchodním majetku, bude se tedy jednat o příjem dle § 9 zákona o daních z příjmů , kde bude možné uplatnit paušální výdaje, byť v účetnictví u podnikání uplatňuje výdaje skutečné? 3. Je v rozporu s nějakým předpisem, pokud OSVČ s příjmy dle § 9 (např. i pronájem soukromých nemovitostí) obdrží platbu na stejný bankovní účet, který používá pro podnikání? Z důvodu včasného zachycení v přiznání k DPH účtujeme MD 221 / D 491, následně převod na soukromý účet MD 491 / D 221.

? Pronájem movité věci
Ing.
Jiří
Nigrin