Trvalý travní porost

Vydáno: 1 minuta čtení

Na základě rozhodnutí Státního pozemkového úřadu došlo k pozemkovým úpravám v katastrálních územích, kde společnost (tedy právnická osoba) vlastní několik pozemků, na kterých se vyskytují skladové prostory, administrativní budova, slévárna apod. Areál tedy slouží výhradně k podnikatelské činnosti v odvětví průmyslu. Nově se zde však uvádějí mimo ostatních ploch a zastavěných ploch a nádvoří také „trvalé travní porosty“. Našla jsem si definici tohoto pojmu, která říká, že se jedná o pozemek porostlý travinami, u něhož hlavní výtěžek je seno (tráva), nebo je určený k trvalému spásání, i když je za účelem zúrodnění rozoráván. Můj dotaz tedy směřuje k tomu, zda v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí mám uvést u takovýchto parcel písm. B-trvalý travní porost nebo G-ostatní plocha, nebo snad úplně jiný typ pozemku, byť jsou tyto pozemky opravdu porostlé travinami, ale neslouží ke spásání, ani nejsou nijak zúrodňovány.

Trvalý travní porost