Předčasné ukončení finančního leasingu

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma (nájemce) předčasně ukončila smlouvu o finančním leasingu. V dohodě o předčasném ukončení smlouvy je uvedeno, že předmět leasingu koupí od pronajímatele nějaká konkrétní osoba (ne nájemce) a je vyčíslena kupní cena s tím, že nájemce souhlasí s touto kupní cenou předmětu leasingu. Je v tomto případě, kdy se majetek neprodává nájemci, nutné pro určení daňově uznatelných výdajů porovnávat kupní a zůstatkovou cenu hmotného majetku? Nebo bude bez dalších podmínek daňově uznatelná poměrná část nájemného připadající ze sjednané doby finančního leasingu na skutečnou dobu finančního leasingu (nebo skutečně zaplacená úplata, je-li nižší)?

Předčasné ukončení finančního leasingu