Pachtovné

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme zemědělská firma a pronajímáme si pozemky od fyzických osob. V souvislosti s uzavíráním nových smluv o pachtu vyplácíme mimořádné pachtovné. Ve smlouvách je doslova uvedeno „Pachtýř uhradí propachtovateli mimořádné pachtovné, odpovídající výši nájemného za rok 2013“. Smlouvy jsou uzavírány od 1.10.2014 nebo od 1.10.2016. Bude toto mimořádné pachtovné daňovým nákladem?

Pachtovné