Ing. Petra Konderlová

Poskytli jsme neziskové organizaci dar ve formě služby. V darovací smlouvě je uvedena služba v hodnotě 10 000 Kč. Pro odvod DPH z poskytnuté služby je částka 10 000 Kč: 1) základ daně nebo  2) částka včetně DPH. 
Vydáno: 05. 01. 2023
Fyzická osoba prodala byt v březnu 2022 využívaný ke krátkodobému pronájmu a koupila za utrženou částku dům pro vlastní bydlení (v lednu roku 2023 zde bude mít i trvalé bydliště) s tím, že byt byl ve vlastnictví téměř 5 let; v květnu 2022 by uplynulo 5 let od zápisu do KN. Bude se zisk zdaňovat celý,nebo je zde možnost nějaké výjimky na odpuštění daně, když v novém domě bude osoba bydlet?
Vydáno: 02. 01. 2023
Majitel s. r. o. koupil pro zaměstnance 150 ks vánočních kolekcí. Může si nárokovat DPH a dát do uznatelných nákladů? Na kolekci bude logo společnosti.
Vydáno: 28. 11. 2022
Firma nakoupila vánoční výzdobu na recepci (ozdoby, čajové svíčky, aroma lampy, světýlka apod.). Lze tyto položky zařadit jako daňové uznatelné a odečíst z nich DPH?
Vydáno: 28. 11. 2022
Prosím o ujištění odpisové skupiny - koupě provozovny pro podnikání v budově. Na listu vlastnictví je uvedeno přesně ,,dílna nebo provozovna", nejsem si jistá, zda sk. 5 nebo 6. 
Vydáno: 28. 11. 2022
Do jaké odpisové skupiny správně zařadit zahradní traktor YANMAR AF180 - do první nebo druhé?
Vydáno: 28. 11. 2022
Jaké procento výdajů dle § 7 odst. 7 zákona o daních z příjmů uplatní fyzická osoba ze samostatné činnosti, která má založenou živnost ohlašovací volnou, s oborem činnosti: výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů, údajů a záznamů? Nepřekročí za rok obrat 1 mil. Kč.
Vydáno: 08. 11. 2022
Firma poskytuje příspěvek na závodní stravování ve výši 54,45 Kč. Je to daňově uznatelné (výpočet stravné od 1. 1. 2022 5 až 12 hodin 99 Kč dle vyhlášky č. 511/2021 Sb.), stravné již bylo dvakrát zvýšeno. Mohu poskytnout příspěvek od firmy až do výše 70 % od firmy z částky 118 Kč, tedy 82,60 Kč, a bude tato částka daňově uznatelná?
Vydáno: 03. 11. 2022
Zaměstnanec uplatňuje slevu na vyživované dítě starší 18 let připravující se na budoucí povolání. Potvrzení o studiu doložil . To je však zaměstnané a jeho příjem podléhá sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Může si uplatňovat slevu na dítě?
Vydáno: 27. 10. 2022
Každoročně jsme nakupovali uhlí na topení postupně vždy na 2 měsíce. Nyní jsme byli nuceni nakoupit uhlí na více měsíců. Máme tři zjednodušené hotovostní doklady cca 22 000 Kč. Je potřeba časově rozlišit? Nedokážu úplně odhadnout spotřebu, zhruba 1/3 uhlí by zbyla na příští rok. Jakým způsobem zaúčtovat (náklady příštích období)? Spotřebu jsem účtovala MD 501/D 211 s analytikou.
Vydáno: 20. 10. 2022
Mohu vstoupit do režimu paušální daně, i když mám zaměstnance? A jak budu prokazovat příjmy v případě žádosti o úvěr?
Vydáno: 06. 10. 2022
Společnost s r. o., která vznikla před 3 lety, nemá v drobném majetku nákup mobilních telefonů. Nyní od 9/2022 jsou nově na s. r. o. vystavovány faktury za telefonické hovory a za internet. Jedná se o pracovní telefonní hovory jednatele a personalistky firmy. Používají však své soukromé mobilní telefony. Musíme evidenčně vložit do obchodního majetku tyto dva telefony a v jaké ceně? Předpokládám, že se nebude jednat o daňový náklad.
Vydáno: 05. 10. 2022
Jako podnikatel fyzická osoba (účetní evidence) mám uzavřenou podnikatelskou pojistku. Vznikla mi škoda a pojišťovna mi bude vyplácet pojistné plnění. Musím dát toto plnění do příjmů?  
Vydáno: 04. 10. 2022
Společnost s.r.o. , na provozovně, kde provádí přestavbu kontejneru na bydlení, zakoupila do odpočinkové zóny pro své zaměstnance pingpongový stůl. Lze pingpongový stůl účtovat jako nákladovou – daňově uznatelnou položku včetně odpočtu DPH, nebo se jedná o náklady daňově neuznatelné ?
Vydáno: 26. 09. 2022
Společnost pořídila od dodavatele O2 box pro zesílení signálu volání na splátky. Na faktuře od O2 za tento box je uveden základ daně, DPH a k úhradě 0 Kč s tím, že částka za úhradu tohoto boxu bude probíhat formou měsíčních splátek (konkrétně 60 splátek) vždy na vyúčtovacích fakturách za služby od tohoto dodavatele. Jak účtovat o splátkovém kalendáři, jak účtovat o pořizovací faktuře za box, pokud není ihned uhrazena a je hrazena prostřednictvím splátek na jiných fakturách od tohoto dodavatele?
Vydáno: 23. 09. 2022
Občanka prodala v roce 2022 byt, který koupila v roce 2019 zapsaný v Katastru nemovitosí. Lze příjem z těchto peněz osvobodit, když v bytě neměla trvalé bydliště 2 roky (tj. zapsané v občanském průkazu), ale bydlela v něm po celou dobu? Pochopitelně tyto finanční prostředky, které občanka održí tak z části doplatí hypotéku a z části použije peníze na další nákup nemovitosti pro svoje bytové potřeby. Bydliště měla v jiném bytě, který pronajímá lidem a zde má řádnou nájemní smlouvu a je tento příjem patrný z podaných DPFO za roky zpětně? Lze za těchto okolností příjem z prodeje bytu osvobodit? V případě, že to takto nelze osvobodit, musí občanka dodanit jakou částku v DPFO? Rodíl mezi nákupní cenou nemovitosti a prodejní cenou nemovitosti a to bez ohledu, jestli z kupní ceny byla část peněz použita na doplacení hypotéky a část jí zbude?
Vydáno: 19. 09. 2022
OSVČ v paušálním režimu ukončil podnikání k 31.12.2021, byla splněna podmínka paušálního režimu nebo měl podnikatel podat za rok 2021 přiznání a přehledy na SP, ZP ?
Vydáno: 14. 09. 2022
V 2/2018 pořídila FO pozemek, v 2020 na tomto pozemku začala stavět rodinný dvojdomek. Nyní chce FO z finančních důvodů prodat polovinu pozemku s polovinou rozestavěného dvojdomku (potřebuje další finance na dokončení své části domku). Pokud by se prodej uskutečnil až v 3/2023, bude tento prodej osvobozen od daně z příjmů?
Vydáno: 13. 09. 2022
Manželé nyní podnikají samostatně jako OSVČ, každý v jiném oboru podnikání a jeden z nich je plátcem DPH, druhý není. Může neplátce DPH přijmout do svého podnikání druhého jako osobu spolupracující (z pohledu DPFO) ? Může tato spolupracující osoba dále podnikat ve svém oboru a příjmy a výdaje ze společného podnikání si přičíst do svého přiznání k DPFO? Pokud ano, musí se druhý z manželů stát plátcem DPH?
Vydáno: 10. 08. 2022
Společník a jednatel v jedné osobě si chce udělat rekvalifikační kurz na elektrikářské práce, aby firma pak mohla být výdělečná i v této oblasti. Jednatel od společnosti nepobírá odměnu, ani není zaměstnán. Jsou náklady za kurz daňové účinné?
Vydáno: 04. 08. 2022