Ing. Petra Konderlová

Manželé nyní podnikají samostatně jako OSVČ, každý v jiném oboru podnikání a jeden z nich je plátcem DPH, druhý není. Může neplátce DPH přijmout do svého podnikání druhého jako osobu spolupracující (z pohledu DPFO) ? Může tato spolupracující osoba dále podnikat ve svém oboru a příjmy a výdaje ze společného podnikání si přičíst do svého přiznání k DPFO? Pokud ano, musí se druhý z manželů stát plátcem DPH?
Vydáno: 10. 08. 2022
Společník a jednatel v jedné osobě si chce udělat rekvalifikační kurz na elektrikářské práce, aby firma pak mohla být výdělečná i v této oblasti. Jednatel od společnosti nepobírá odměnu, ani není zaměstnán. Jsou náklady za kurz daňové účinné?
Vydáno: 04. 08. 2022
OSVČ používá soukromé vozidlo k podnikání (nezařazené do majetku pro daň z příjmů). Má tedy nárok na odpočet DPH z pohonných hmot, když jsou využívány pro ekonomickou činnost dle §72. V případě prodeje tohoto auta nebude zdaňovat příjem z prodeje daní z příjmů, ale bude muset odvést z prodejní ceny auta DPH? V jaké výši, když auto používá i soukromě?
Vydáno: 19. 07. 2022
Zaměstnanci poškodili plynové vedení. Firma nám vystavila fakturu za opravu - je tento náklad daňový? Škoda jim nebyla připsána k úhradě.
Vydáno: 24. 06. 2022
Účtujeme v hospodářském roce a máme povinný audit. Hospodářský rok 1. 6. - 31. 5. První období hospodářského roku bylo od 1. 1. 2020 - 31. 5. 2021. Na účtu záloh eviduji zálohy na energie od 11/20-11/21. V červnu 2022, tedy po skončeném hospodářském roce, nám přišlo vyúčtování energií. Musím udělat dohad na spotřebu energií nebo může všechno zůstat na účtu 314 a vyúčtovat až v dalším hospodářském roce?
Vydáno: 23. 06. 2022
Jsme s.r.o., plátce DPH a zabýváme se nákupem a prodejem vína. Sklady vedeme zp. B. Část vína jde na reprezentaci. Je to, prosím, tak, že tento výdej zaúčtuji 513/504,343? Kdy DPH vypočítám z pořizovací ceny vína uvedené na výdejce? Děkuji.
Vydáno: 20. 06. 2022
Pořádáme školení pro naše zákazníky. Školení obsahuje představení nových možností a praktické ukázky na strojích. Kromě výše zmíněného záměru slouží také k prohloubení a navázání vztahů na osobnější rovině - tzn. cílem je také mimo jiné péče o zákazníky. Školení (seminář) zákazníci neplatí. Firma tedy platí náklady na pronájem sálu, pohoštění, osobu, která zajišťuje hudbu - dohoda o provedení práce, kouzelníka, případně pronájem některých strojů. Co je možné z výše vyjmenovaných nákladů považovat za daňové náklady, když je daná akce pro zákazníky zdarma?
Vydáno: 10. 06. 2022
Podnikatel (OSVČ) věnoval fyzické osobě, podnikateli (má IČ), sponzorský dar 15 000 Kč. Jedná se o úspěšného sportovce v ploché dráze. Je tento sponzorský dar u OSVČ daňově uznatelný?
Vydáno: 02. 06. 2022
Plátce DPH a OSVČ koupil vozidlo v r. 2015, které pět let odepisoval - konec v roce 2020. V roce 2022 jej chce prodat , zatím jej využívá pro svoji činnost , jak se bude postupovat - kdyby jej nechal v podnikání a prodal nebo jej převedl do osobního vlastnictví a následně prodal? 
Vydáno: 26. 05. 2022
Je možné do daňových nákladů uplatnit nákup piva a čokolády, které je opatřeno logem naší firmy a dáme ho našim obchodním partnerům? A co DPH za tyto reklamní předměty, je možné ji uplatnit na vstupu?
Vydáno: 19. 05. 2022
Lze uplatnit paušální výdaj na dopravu a přitom neuplatnit do nákladů PHM (s následným vyloučením z daňového základu)? Stručně řečeno v účetnictví se vůbec neprojeví nákupy PHM a uplatní se jen paušální výdaj na dopravu.
Vydáno: 22. 04. 2022
Pokud bude zaměstnanec do společnosti pronajímat svůj osobní vůz celý rok (smlouva o nájmu vozu na dobu určitou) za 12 000 Kč ročně a další rok se bude tento vůz znovu pronajímat celý rok za 12 000 Kč, musí tento pronájem zaměstnanec danit?
Vydáno: 21. 04. 2022
Zaměstnanec nastoupil 18. 9. 2021 do zaměstnání, podepsal prohlášení od 18. 9., ale za měsíc září neuplatňoval slevy, protože do 17. 9. uplatňoval u bývalého zaměstnavatele (měl tam podepsané prohlášení a dle potvrzení uváděna i sleva na dítě). Přinesl Potvrzení o zdan.příjmech a protože mu pracovní poměr navazoval, zažádal o roční zúčtování. V potvrzení má uvedeno, že učinil prohlášení 1–9/2021 a slevu na dítě 1–9/2021 také uplatnil. Dle výpočtu však mu předcházející zaměstnavatel tu slevu již za záři asi neuplatnil a mně teď jde o to, zda může být provedeno u nás roční zúčtování, kde mu vzniknul tím pádem přeplatek na dani? Tím, že vznikl přeplatek (zaměstnanec měl celý rok měsíčně stejné příjmy, nebyl nemocný), tak jsem přepočítala čísla z potvrzení, ptám se tedy prosím rovnou i na toto - musím takto ještě kontrolovat přijaté potvrzení o zdan. příjmech?
Vydáno: 21. 04. 2022
Máme pronajatý osobní automobil formou operativního leasingu od 12. 10. 2021. Kolik měsíců můžeme uplatnit paušální výdaj? Zákon uvádí ve výši 5 000, Kč na jedno silniční motorové vozidlo za každý celý měsíc. Takže pouze dva měsíce, nebo lze za říjen nějakou poměrnou část?
Vydáno: 13. 04. 2022
Zemědělský podnikatel OSVČ, uplatňující výdaje procentem z příjmů (paušál 80 %), obdržel v loni dotaci od SZIF z Programu rozvoje venkova ČR ve výši 45 000 EUR. Tato dotace mu byla poskytnuta na „Zahájení činnosti mladých zemědělců“. Za tyto peníze OSVČ koupil seno na krmení, stroj nakladač a zemědělské pozemky, na kterých bude hospodařit. Musí se tato dotace zdanit daní z příjmů fyzických osob nebo je tato dotace osvobozena od daně z příjmů a neuvádí se tedy ani do přiznání k dani z příjmů fyzických osob?
Vydáno: 11. 04. 2022
Jak účetně (daňově) zlikvidovat neuhrazené faktury vydané pokud víme, že již nebudou uhrazeny? Jedná se o faktury v cizí měně. Dodavatel nám je zaplatil většinou o 15–35 USD méně. Jak si tyto nedoplatky interně zlikvidovat (vymáhány již nebudou)?
Vydáno: 04. 04. 2022
V r. 2021 jsem dala výpověď smlouvy o stavebním spořen. Smlouva byla ukončena k 30. 4. 2021. V r. 2021 mi byla vyplacena částka 500 00 Kč. Musím tuto částku zdanit daní z příjmů?
Vydáno: 24. 03. 2022
Mnohokrát děkuji za Vaši odpověď, toto je, jak píšete, od 1.12.2016. Jak je to ale do datumu 1.12.2016? Děkuji za rychlou odpověď Kostková
Vydáno: 14. 03. 2022
Moc se omlouvám, ale napadla mě ještě jedna otázka. A to - když se prodává třeba 50 ks mražených pizz firmě, která to má k dalšímu prodeji, a k tomu si vezme třeba 30 ks krabic na pizzu, aby to pak měli do čeho balit. Pizza mražená není balená v krabicích, jen zatavená igelitem. Krabice fy. použijí, až když ji oni prodávají teplou. Myslíte, že by v tomto případě měly být krabice s 21 % DPH? Děkuji Kostková
Vydáno: 14. 03. 2022
Ráda bych se vrátila ještě jednou k našemu dotazu ID 18285. Odvoláváte se na odpověď p.Kocoura a stanovisko MF ČR, na základě kterých poukázky nelze uznat. Nicméně toto stanovisko MF ČR a p.Kocoura je z roku 2011 a starší. Já vznesla otázku k vašemu dotazu ze dne 1.9.2014, kterým jste publikovala uznatelnost těchto poukázek. Prosím o zodpovězení, kdy tedy po 1.9.2014 přestaly být poukázky daňově uznatelné. Pokud svůj dotaz nemůžete najít, ráda vám na mail zašlu printscreen obrazovky, který jsem si tenkrát k vaší odpovědi udělala - vaši odpověď mám rovněž vytištěnu.
Vydáno: 14. 03. 2022