Podvod na DPH - "důkazní břemeno" daňového subjektu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 7. 2019, sp. zn. 10 Afs 182/2018 , http://www.nssoud.cz/

Podvod na DPH – „důkazní břemeno“ daňového subjektu
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty