Podnikání za spolupráce manželky

Vydáno: 2 minuty čtení
Podnikání za spolupráce manželky
Ing.
Jiří
Nigrin
ID dotazu 10840
Podnikatel chce ke svým příjmům použít paušální výdaje. Ve výdajích se však jedná o skupiny s možností uplatnění paušálu ve výši 80% a 60% z příjmů. S ohledem na vysokou odbornost je zřejmé, že část výdajů ve výši 80% z příjmů může zajišťovat jen podnikatel a manželka, která nemá pro takovou práci způsobilost, se nemůže v žádném případě na příjmech a tedy i na výdajích podílet. Je možné, aby byly rozděleny příjmy a výdaje manželky jako spolupracující osoby jen z části, která se týká výdajů ve výši 60% příjmů?
Příklad:
Podnikatel bude uplatňovat z 20% příjmů paušální výdaje ve výši 80% a z 80% příjmů paušální výdaje ve výši 60%. U svého základu daně by použil z 20% příjmů paušální výdaje ve výši 80% a ze 40% příjmů paušální výdaje ve výši 60%. K manželce jako spolupracující osobě by převedl ze svých 40% příjmů též paušální výdaje ve výši 60%.
odpověď:
Je třeba uvést, že zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP"), nestanoví podmínku pro spolupracující osobu, aby měla nějaké odborné znalosti, ani nemusí mít žádné oprávnění. Rozhodující je, že nějakým způsobem spolupracuje. To znamená, že zcela nekvalifikovaná osoba může spolupracovat i v jinak velice odborné oblasti.
Jinak je zcela lhostejné jaké příjmy a v jaké výši poplatník na spolupracující osobu uplatní. Musí však být splněn limit stanovený § 13 ZDP, že částka připadající na spolupracující manželku, o kterou příjmy přesahují výdaje, smí činit nejvýš 540 000 Kč při spolupráci po celé zdaňovací období nebo 45 000 Kč za každý i započatý měsíc této spolupráce.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů