Zvýšení pořizovací ceny

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsme akciová společnost, plátci DPH. Nakoupili jsme pozemky od fyzických osob. Ve smlouvách je uvedeno, že daň z převodu nemovitostí uhradí naše firma za prodávajícího. Je správně, když se o daň z převodu nemovitostí zvýší pořizovací cena pozemku?

Zvýšení pořizovací ceny
Ing.
Jan
Ployer
 
odpověď:
Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je převodce (prodávající). Povinnost hradit daň z převodu nemovitostí přechází na kupujícího pouze v případě, kdy jej správce daně, jako ručitele, k úhradě vyzve. Smluvně lze sjednat, že kupující uhradí kupní cenu nemovitosti tak, že část ve výši daně z převodu nemovitostí poukáže finančnímu úřadu pod rodným číslem prodávajícího. V tomto případě je příjmem prodávajícího celková cena nemovitosti včetně daně z převodu nemovitostí a kupující cenu včetně daně z převodu nemovitostí zahrne do pořizovací ceny pozemku.

Související dokumenty