Závazky v daňové evidenci podnikatele

Vydáno: 13 minut čtení

Závazky představují povinnost podnikatelského subjektu zaplatit do určitého data dlužnou částku poskytovateli určitého plnění (např. zboží, služby, vykonané práce v případě zaměstnanců apod.) Závazky se oceňují jmenovitou hodnotou. Toto ocenění se vztahuje na klasické obchodní, finanční a jiné zúčtovací vztahy. Pokud by podnikatelský subjekt převzal závazky, ocení je při převzetí jmenovitou hodnotou. Závazky a jejich úhrada se v daňové evidenci zaznamenávají v knize závazků

Závazky v daňové evidenci podnikatele
Ing.
Hana
Hlaváčková
 
Kniha závazků
V této knize se evidují následující závazky:
?
Obchodní závazky (evidují se podle přijatých faktur od dodavatelů),
?
Přijaté zálohy (na zboží, výrobky a služby, které budou v budoucnu zákazníkovi dodány nebo budou pro zákazníka provedeny),
?
Závazky ze mzdových vztahů,
?
Závazky z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti, sociálního zdravotního pojištění,
?
Ostatní daňové závazky (DPH, spotřební daně, daň z příjmů, daň z nemovitostí a další daně),
?
Závazky vyplývající z uzavřených pojistných smluv,
?
Závazky vyplývající z leasingových smluv,
?
Závazky vyplývající z nájemních smluv,
?
Závazky z přijatých půjček a úvěrů.
V knize závazků se zpravidla uvádí tyto
ú
daje:
1)
datum vystavení dokladu, splatnosti a uskutečnění zdanitelného plnění
2)
číslo dokladu (variabilní symbol na faktuře)
3)
popis