Změny inventarizace od září 2012

Vydáno: 14 minut čtení

Dne 1. září 2012 nabude účinnosti 29. novela zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZU“), zákon č. 239/2012 Sb. , kterým se mění zákon o účetnictví a dalších 15 souvisejících zákonů (dále jen „novela“). Základní účetní normu přitom postihlo 22 změnových bodů a 3 přechodná ustanovení, přičemž novela má zacíleno hlavně na dvě oblasti. Tou první je úprava pravidel tzv. účetnictví státu, které se týká jen „vybraných (státních) účetních jednotek“, a druhým cílem bylo zpřesnit pravidla inventarizace, což se samozřejmě týká všech účetních jednotek. A právě na tuto druhou oblast se v tomto příspěvku blíže podíváme.

Změny inventarizace od září 2012
Ing.
Martin
Děrgel
 
Proč invetarizovat
Největším nepřítelem novopečených účetních je každodenní realita, která je často na hony vzdálená teoretické idyle, v níž se naopak zpravidla nese výuka účetních znalostí. Tolik zmatků, nepřesností, neúplných údajů nebo naopak zhola nadbytečných dat, to se na škole věru nezažije, to najdeme - ač neradi - až v praxi. S čímž souvisí řada chyb, nejistot a pomalost jejich práce. Jistě, podvojné a vzájemně provázané účetnictví řadu účetních chyb nedovolí, ovšem ani jakkoli vyspělý účetní program nezabrání zaúčtování nesprávných údajů, ať už neúmyslně nebo záměrně, dále v reálu dochází také ke krádežím a jiným nezaúčtovaným úbytkům majetku.
A právě pro to,
aby se neúčtovalo „pouze o účetních datech", ale o skutečných hospodářských údajích
, těšících nebo naopak tížících dotyčný podnikatelský subjekt, slouží inventarizace. Zjednodušeně řečeno jde o přepočítání veškerého skutečného majetku a překontrolování všech skutečných závazků účetní jednotky a porovnání těchto zjištění s aktuálním účetním stavem. Výsledkem nakonec bude - a na to pozor - že účetní stav se za přispění odpovídajících korekčních účetních zápisů bude rovnat stavu skutečnému, a to aspoň v tento jeden jediný den. Líní účetní by jistě raději jistými korekcemi upravili skutečný stav na úroveň účetních záznamů, aby tak nemuseli na svých účetních datech nic měnit, nebo rozdíly ignorovali, leč takto se postupovat nesmí.
Na inventarizaci - ostatně jako na celém finančním účetnictví - je kouzelné, že pro ni platí jednotná obecná pravidla, ať už se jedná o drobného živnostníčka, který se z určitého důvodu dobrovolně rozhodl vést účetnictví, stejně jako pro obrovský podnik s tisíci zaměstnanci a statisíci majetkovými položkami. Pochopitelně rozsah a pracnost budou diametrálně odlišné, ovšem principy inventarizace budou shodné: