Rozhodnutí o zajišťovacím příkazu do 30 dní

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 7. 2019, sp. zn. 10 Afs 30/2018 , http://www.nssoud.cz/

Rozhodnutí o zajišťovacím příkazu do 30 dní
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád