Některé novinky v daňovém řádu

Vydáno: 10 minut čtení

S novým rokem vstoupil v účinnost zák. č. 280/2009 Sb. , daňový řád (dále jen „DŘ“), který nahradil zákon č. 337/1992 Sb. , o správě dění a poplatků, v platném znění (dále jen „ZSDP“). Daňovým řádem se od 1. 1. 2011 řídí jak řízení po tomto datu zahájená, tak i ta, která byla zahájena podle správy daní a poplatků, ale ještě nebyla dokončena. Nový daňový řád má celkem 266 paragrafů, proti cca 100 paragrafům ZSDP. Je otázkou, zdali zpřesnění obsažená v DŘ budou ku prospěchu ZSDP, či s sebou ponesou další nejasnosti a různosti výkladů.

Některé novinky v daňovém řádu
Ing.
Petr
Janíček
DiS.
 
Daňové tvrzení
DŘ přináší celou řadu nových pojmů. Mezi nimi je i „daňové tvrzení“, pod kterým rozumíme daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování, resp. „dodatečné daňové tvrzení“, tj. dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.
 
Zásady daňového řízení
Kromě základních zásad obsažených v ZSDP můžeme v novém DŘ nalézt nové zásady, a to např.:
a)
Zásada poučovací
(§ 6 odst. 3): stíhá správce daně, který zúčastněným osobám je ze zákona povinen poskytovat přiměřená poučení o jejich právech a povinnostech.
b)
Zásada vstřícnosti
(§ 6 odst. 4): úřední osoby správce daně jsou povinny