Přihlášky věřitelů v insolvenčním řízení

Vydáno: 10 minut čtení

Jak podat přihlášku do insolvenčního řízení, jaké jsou lhůty pro její podání a také jaké jsou náležitosti přihlášky se dozvíte v následujícím příspěvku.

Přihlášky věřitelů v insolvenčním řízení
Ing.
Petr
Janíček
Dis.
Pokud se náš dlužník dostane do insolvenčního řízení, nezbude nám nic jiného, pokud chceme zachovat aspoň teoretickou možnost úhrady pohledávky, než podat přihlášku do insolvenčního řízení.
Pohledávky, které mají být uspokojeny z majetkové podstaty, nemohou být v insolvenčním řízení uplatněny žalobou, ale jen přihláškou pohledávky. Pokud jsme žalobu na dlužníka podali před zahájením insolvenčního řízení, případně již jsme držitelem pravomocně přiznaného nároku (např. rozsudku, platebního rozkazu atd.), nebo pohledávka je již předmětem výkonu rozhodnutí či
exekuce
, i tak musíme náš nárok znovu uplatnit - tentokrát přihláškou do insolvenčního řízení. Pokud tak neučiníme nebude k našemu nároku přihlíženo.
Existuje specifický okruh osob s pohledávkami, kteří
přihlášku do insolvenčního řízení podávat nemusí.
Jejich nároky se považují za přihlášené i bez jejich aktivního úkonu. Jedná se např. o nároky dlužníkových
zaměs