Odepření nároku na odpočet z důvodu zapojení do podvodného řetězce

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 14. dubna 2021 ve věci C-108/20 Finanzamt Wilmersdorf

Odepření nároku na odpočet z důvodu zapojení do podvodného řetězce
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty