Nezahájení postupu k odstranění pochybností

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 7. 2019, sp. zn. 7 Afs 379/2018 , http://www.nssoud.cz/

Nezahájení postupu k odstranění pochybností
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád