Transferové ceny a daňová kontrola

Vydáno: 8 minut čtení

Z ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů (dále také „ZDP “) vyplývá spojeným osobám povinnost realizovat obchodní transakce způsobem, kterým by je za jinak stejných nebo obdobných podmínek sjednaly nezávislé subjekty na trhu. Pakliže správce daně zjistí, že v důsledku realizovaných transakcí byla u jedné ze spojených osob odvedena nižší daň, než by byla odvedena v „běžných“ transakcích mezi nespojenými osobami, přičemž tento rozdíl nebude daňový subjekt schopen uspokojivě doložit, je správce daně povinen o příslušnou částku upravit základ daně této osoby.

Transferové ceny a daňová kontrola
Ing.
Michal
Jelínek,
PhD.
Daňovou kontrolu
v oblasti transferových cen provádí místně příslušný finanční úřad, zpravidla odbor mezinárodního zdaňování. V rámci daňových kontrol se kontrolují místa skutečného plnění, skutečné vlastnictví příjmů, uskutečnění deklarované transakce, zda vykazované náklady souvisí s ekonomickou činností daňového subjektu, správné nastavení cen mezi spojenými osobami apod. S tímto souvisí snaha a potřeba zamezit zneužívání vnitro-koncernových, tj. transferových, cen a poskytování služeb uvnitř skupiny za účelem daňové optimalizace.
Jedním z častých případů je situace, kdy jedna společnost z výhradně tuzemské skupiny vykazuje daňovou ztrátu, zatímco druhá dosahuje kladného základu daně. Pro optimalizaci daňové zátěže skupiny jako celku by v tomto případě bylo nejvýhodnější provést takovou transakci, k

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů