Absence domény a vazba na podvod na DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Jako nepřiměřené hodnotí kasační soud pouze to, že správce daně spatřoval nestandardnost i v absenci vlastní e-mailové domény, která skutečně o činnosti obchodní společnosti nevypovídá nic. Rovněž úvahy o častém výskytu padělků v daném segmentu nemají se závěry o existenci podvodu žádnou souvislost.

Absence domény a vazba na podvod na DP

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty