Prokazování daňové ztráty a příčinné souvislosti jejího vzniku s podvodem

Vydáno: 2 minuty čtení

Za tímto účelem tak musí daňové orgány zjistit a prokázat nejen objektivní skutečnost, že došlo k narušení neutrality daně (jeden daňový subjekt ji neodvedl a jiný si uplatnil nárok na odpočet), ale zároveň i skutečnost, že uplatnění nároku na odpočet DPH bylo vedeno snahou o získání neoprávněného daňového zvýhodnění.

Prokazování daňové ztráty a příčinné souvislosti jejího vzniku s podvodem