Oprava běžného režimu na režim přenesení daňové povinnosti

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. července 2020 ve věci C-835/18 Terracult

Oprava běžného režimu na režim přenesení daňové povinnosti
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty