Znalost reklamního trhu

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 8. 2019, sp. zn. 10 Afs 60/2019 , http://www.nssoud.cz/

Znalost reklamního trhu
JUDr. Ing.