Stavení běhu prekluzivní lhůty pro stanovení daně

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2020, čj. 1 Afs 368/2019-27

Stavení běhu prekluzivní lhůty pro stanovení daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,