Přenechání obchodování třetí osobě

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost Delta Steel tedy zprostředkovala stěžovatelce jak dodavatele, tak i odběratele, což je v obchodní praxi značně nestandardní. Dále podle žalovaného probíhal nestandardně i příjem, výdej, evidence a skladování hutního materiálu pořízeného od dodavatelů Legros a HONEST DRAFT i olova a zinku v ingotech pořízeného od dodavatele LY Metale oproti předchozí obchodní praxi stěžovatelky. K uskladnění předmětných dodávek totiž byly využity pronajaté skladové prostory namísto běžně stěžovatelkou využívaného skladu pro ostatní zboží v Týnu nad Vltavou. Skladové prostory si sice stěžovatelka prohlédla, avšak nezajistila personální dohled při přebírání zboží v hodnotě několika miliónů korun svými zaměstnanci. Manipulaci se zbožím nechala plně na dodavatelích, a to vždy na základě smlouvy o provozování skladu, jíž jako objednatelka uzavřela s dodavateli coby provozovateli. … Navíc nad kvalitou, objemem a případnými ztrátami či poškozeními si stěžovatelka nezajistila žádný dohled a zapůjčila dodavatelům své razítko bez obav z jeho zneužití. Konečně podle žalovaného řešila stěžovatelka nestandardním způsobem také zajištění vnitřní organizace práce ohledně řešených obchodních transakcí. Před rokem 2014 totiž obchodování se společností Delta Steel včetně související administrativy zajišťovali zaměstnanci obchodního oddělení stěžovatelky, zatímco vše, co se týkalo pořízení a prodeje předmětného zboží, řešil přímo její jednatel Luděk Zavadil se svou asistentkou J. D. (později S.). Z její svědecké výpovědi dále vyplynulo, že pořizování a prodej hutního materiálu, olova a zinku organizovala jen telefonicky či e-mailem, nikdy se s jednateli dodavatelů nesetkala, fyzicky zboží neviděla a elektronickou komunikaci s těmito obchodními partnery zasílala panu V. na jeho adresu X. Podle žalovaného přitom nebylo obvyklé, aby pan V. využíval pro své účely e-mailovou adresu s označením názvu stěžovatelky a asistentkou jejího jednatele byl informován o probíhajících obchodních transakcích. Žalovaný dospěl k závěru, že si stěžovatelka důkladně neprověřila tři dodavatele, ignorovala výše uvedené varovné indicie k nim se vztahující a ačkoli se jednalo o dosud neznámé společnosti z hlediska vzájemného obchodování i z pohledu jejich obchodní minulosti, ponechala jim oprávnění zboží za ni převzít, jeho dodání potvrdit svým zapůjčeným razítkem a dále s ním disponovat. Do předmětných obchodů se nezapojilo obchodní oddělení stěžovatelky, nýbrž je fakticky vyřizovala na dálku jen asistentka jednatele. Stěžovatelka se tak řešených obchodních transakcí účastnila v podstatě jen formálně bez skutečné účasti na jejich průběhu. Veškerou jejich organizaci přenechala panu V., který za společnost Delta Steel zprostředkoval dodavatele i odběratele a kontroloval uskutečnění předmětných zdanitelných plnění prostřednictvím své e-mailové schránky s adresou odpovídající názvu stěžovatelky.

Přenechání obchodování třetí osobě

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty