Postihování podvodů jen tam, kde existuje daňová ztráta

Vydáno: 1 minuta čtení

Konkrétně Soudní dvůr uvedl, že sankce spočívající v absolutním odmítnutí nároku na odpočet je nepřiměřená v případě, kdy nebyl prokázán žádný daňový únik nebo poškození rozpočtu členského státu.

Postihování podvodů jen tam, kde existuje daňová ztráta
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský,
Daňové spory, a. s.
K předpisům:
Stanovisko generálního advokáta ze dne 26. 3. 2020, ve věci 835/18, ECLI:EU:C:2020:233
V této větě shrnul generální advokát za Českou republiku Michal Bobek dosavadní přístup Soudního dvora EU k postihování podvodů na DPH. Postihovat lze jen tam, kde je prokázán daňový únik, tj. snížení příjmů státního rozpočtu na dani z přidané hodnoty. Neunese-li v tomto Finanční správa důkazní břemeno, nemůže daňovým subjektům odjímat nárok na odpočet. Vyčíslení daňové ztráty je tak
conditio
sine qua non
. Ba co víc, trestat daňové subjekty za pochybení v oblasti DPH ztrátou nároku na odpočet, aniž by se jednalo o daňový únik, je rovněž považováno za odporující evropskému právu.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty