Osvobozená lékařská služba

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek soudního dvora Evropské unie ze dne 18. září 2019 ve věci C-700/17 Peters

Osvobozená lékařská služba
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty