Rozhodnutí správce daně vydané na základě později zrušeného rozhodnutí krajského soudu

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 7. 2019, čj. 2 Afs 249/2017-66

Rozhodnutí správce daně vydané na základě později zrušeného rozhodnutí krajského soudu
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád