Určení dne, kdy je poskytnuta služba

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. května 2019 ve věci C-224/18 Budimex

Určení dne, kdy je poskytnuta služba
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům: <

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty