Nárok na odpočet u nákupu služeb cestovního ruchu

Vydáno: 4 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 2. května 2019 ve věci C-225/18 Grupa Lotos

Nárok na odpočet u nákupu služeb cestovního ruchu
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K předpisům:
–<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty