Nesoulad českého zákona s právem EU

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2019 ve věci C-127/18 A-PACK CZ

Nesoulad českého zákona s právem EU
Ing.
Jan

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty